fbpx
+380 67 209 50 74
Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Горбовичі, вул. Заповідна 1

Хто ми такі 1

Education is meant to learning good things

Місія школи

 • Розкрити творчий потенціал кожної дитини, створити умови для її ефективної самореалізації.
 • Сприяти всебічному та гармонійному розвитку,  враховуючи при цьому унікальність кожної дитини.
 • Зберегти і вдосконалити природню цікавість та вміння навчатись.

Кожна дитина прагне до розвитку й навчання – ми впевнені в позитивній природі кожної людини!

Ми прагнемо виховати випускників, які:

 • Розуміють свої емоції та потреби
 • Вміють визначити особисті цілі та стратегії досягнення
 • Володіють критичним, креативним та логічним мисленням
 • Вміють вчитись самостійно та працювати в команді
 • Володіють комунікативними навичками та навичками життя в мультикультурному середовищі
 • Знаходять рішення проблем

Концепція Школи

Робота Школи спрямована на реалізацію двох взаємопов’язаних відомих концепцій – концепції гармонійного розвитку та концепції  індивідуальної уваги.

Концепція гармонійного розвитку особистості – збалансований фізичний, розумовий та культурний розвиток

 • Оздоровчі та спортивні заняття (йога, гімнастика цигун, зарядка, їзда верхи)
 • Комплексне освоєння  програмних та позапрограмних знань  (Science, основи пошуку інформації, логіка, етикет, конярство, філософія та інші інтегровані заняття)
 • Різні види мистецтва (театр, музичне, образотворче та ораторське мистецтво)
 • Розвиток основних загальних навичок – вміння вчитись, комунікувати, критично та креативно мислити, працювати в команді

Концепція індивідуальної уваги – це тьюторський супровід кожної дитини за індивідуальним планом розвитку

 • Персональна траєкторія розвитку для кожної дитини
 • Індивідуальний план з фіксацією процесу та результатів
 • Вибіркові програми збагачення навчання за моделлю Дж. Рензуллі
 • Різні стилі навчання – візуальні, кінестетичні та аудіальні
 • Різновікові групи для співпраці й взаємонавчання
 • Врахування емоційних потреб дітей

Суть моделі Рензуллі полягає у ідеї, що усі діти обдаровані, і ставить собі за мету розвиток та збагачення творчих здібностей кожної дитини. В Школі реалізація моделі Рензуллі включає всі три види збагачення, причому перші два призначені для всіх школярів.

Перший вид збагачення допомагає ознайомити учнів із різними галузями та предметами навчання. Як наслідок, у дитини розширюється коло уявлень про навколишній світ, вона знаходить теми, які цікавлять її найбільше, і в результаті робить вибір певної сфери діяльності.

Метою другого виду збагачення є формування вмінь і навичок, які з часом покращують здібності. Для цього проводяться заняття для тренування спостережливості, здатності оцінювати, порівнювати, будувати свої власні гіпотези, аналізувати, синтезувати, структурувати і виконувати інші розумові операції. Набуті вміння та навички, необхідні для вирішення широкого спектру проблем, і є основою для ознайомлення із більш складними пізнавальними процесами.

Третій вид збагачення передбачає виконання самостійних досліджень і творчих завдань. Він може бути реалізований як індивідуально, так і в малих колективах. Дитина бере участь у постановці проблеми, допомагає вибрати метод вирішення. Це сприяє залученню до творчої дослідницької діяльності, що, у свою чергу, є важливою умовою не тільки навчання, а й виховання.

Особливістю моделі збагачення Дж. Рензуллі є те, що один вид збагачення поступово перетворюється в інший у найоптимальніший для дитини момент. За рахунок цього знижується напруга; відносини між учнями, вчителями, адміністрацією та батьками є більш доброзичливими. Найважливіші переваги моделі в змінах, що відповідають потребам дітей – це зміни, які стосуються всіх компонентів навчальних програм  (змісту, процесу, результату)  з врахуванням емоційних потреб дітей. До плюсів відноситься і продумана система формування навичок, що забезпечує наступну продуктивну самостійну роботу дітей у сфері їх нахилів. Групи збагачуваного навчання не заміняють шкільної освіти, але покликані стимулювати інтерес та розвиток потенціалу школяра, а також розвиток вчителів, тому що при такій організації роботи неможливе використання раз і назавжди завчених схем та прийомів. Проте, ми стоїмо на шляху розробки власних навчальних програм, які з часом стануть якісним аналогом шкільної освіти, не втрачаючи при цьому переваг програм збагаченого навчання.

Важливим є і наявність предметної свободи – сфери інтересів дитини можуть мінятися, але має бути база для широких перспектив. Тому навіть предмети МОНівського компоненту, такі як математика, англійська та українська мова, українська та світова література, фізика, хімія, біологія, географія, історія та інші – розглядаються також як інструментарій для формування наукових уявлень про влаштування світу та формування світоглядної позиції.

Навчальна мета, що стоїть перед колективом викладачів та тьюторів – зрозуміти, до яких предметів дитина дійсно схильна, зробити ставку на її сильні особистісні сторони та сприяти розвитку зон особистого росту. Розвивальна мета – не так важливий предмет, як формування навичок самостійного навчання, вміння знаходити інформацію та ефективно працювати з нею, організовувати себе та інших для досягнення спільної чи особистої мети.

Однією із задач Школи, відповідно до концепції індивідуальної уваги є сприяння плануванню учнем кар’єри. Школа сприяє та допомагає визначитись з власними бажаннями та досягти поставленої мети – зрозуміти свої сильні сторони та віднайти сферу самореалізації. Тому одним із компонентів підготовки учнів старших класів є профорієнтаційні заходи – ярмарки професій, консультації, підготовка до проходження співбесід, написання мотиваційних листів, самопрезентації та написання резюме, відвідування днів відкритих дверей в університетах тощо. Однак місія Школи – давати можливості, проте не «бігати» за дитиною: якщо сам учень займе активну позицію до свого майбутнього – то Школа надасть всі можливі умови для досягнення цієї мети.

Здійснення навчання в Школі є синтезом кращих педагогічних знахідок і перевірених освітніх технологій британської моделі шкіл-пансіонів, методик Дальтон-плану, гуманістичного підходу в сучасній педагогіці та багатьох авторських розробок наших викладачів. Як наслідок, своєрідною самоціллю Школи сформувалось дотримання певних базових принципів освітнього процесу – самостійності, ініціативності, відповідальності та вміння співпрацювати.

Ці принципи гарно реалізуються через такі форми роботи як перевернуті уроки, практичні заняття з висококваліфікованими викладачами, виїзні  відвідування вистав та концертів, екскурсії та дослідницькі експедиції, проектна робота, самопідготовка  та колоквіуми.

Виховання самостійності здійснюється практично в усьому. Це планування поїздок, походів, рішення побутових проблем, самостійний догляд за власними речами та кімнатою, розвиток вміння заявляти про свої потреби і проблеми та поступове формування самостійного справляння з емоційними перепадами. Ми підтримуємо самостійне вирішення проблем дитиною, проте постійно з нею є поруч, щоб підтримати в тій ситуації, до якої дитина може бути не готова.

Самопідготовка передбачає формування навичок самостійного навчання та вміння працювати з інформацією. Попередньо проводиться навчання  з основ курсу «Вчись вчитися» чи основ роботи з різними джерелами інформації, яке, зазвичай, здійснюється в індивідуальному форматі.

Фізичний розвиток має на меті не тільки загартовування та зміцнення тіла, але є інструментом формування відповідальності, виявлення лідерства та здорового прагнення досягати успіху.

Викладачі та тьютори постійно проводять спостереження за дітьми на різних заняттях, щоб виявити їх лідерські чи інші якості, участь в командній роботі, та сприяти в подальшому всебічно гармонійному розвитку шляхом створення розвиваючих ситуацій, бесід та різноманітних навчальних тренінгів за замовленням дітей.