Науки річ не проста, певно, що всі без виключення притримуються такої думки. Проте ми зламаємо ці стереотипи і доведемо що фізика/хімія/біологія/географія МОЖУТЬ бути цікавими та не такими вже й складними! Є купа складнощів сприйняття цих наук, серед яких найчастіше це:

  • формальне викладання предмету без достатньої орієнтації на практичне застосування;
  • велика кількість спеціально-наукових термінів, формул та понять які складно всі водночас запам”ятовувати;
  • нечіткі визначення та непослідовне/нелогіне викладення матеріалу у підручниках;
  • мало інтеграції з  іншими пов”язаними предметами, окремими темами чи інформацію з попередніх років навчання (все обмежується загальною фразою “з попереднього класу Вам відомо..”)
  • спрямованість навчального матеріалу на візуально-словесне сприйняття й мала частка можливостей використання інших каналів сприйняття (кінестетичного, аудіального, образного, художнього та ін)
  • мала спрямованість на розвиток загальних навичок – різних видів  мислення – критичного, логічного, творчого, вміння самостійно опрацьовувати різні джерела інформації, дослідницькі навички, самостійне осягнення змісту поняття/явища/процесу тощо  – бо, зазвичай, всі готові думки вже викладені в підручнику і все навчання зводиться до репродукції вже готових знань та відповідною оцінкою тільки за формальні знання та, інколи, навчальні навички…

Не хочеться вірити й стверджувати, що всюди є так, але це та бентежлива реальність, яку ми спостерігаємо навколо. Проте це не безвихідь – є живі й тямущі вчителі, що знають, як

Ось наші рекомендації та поради!

  1. Ваше ставлення  …
  2. А як це змінити?  …
  3. Техніка на допомогу!!  …
  4. Спробуємо щось екзотичне  …